Home Brown 紅布朗 堅果什錦麥片 (產地 : 台灣) 重量 : 500g 暫時缺貨

$0
List price: $88

Home Brown 紅布朗 堅果什錦麥片  重量: 500g               

(產地 : 台灣)                                                                  暫時缺貨

 

紅布朗果乾什錦麥片是以芬蘭頂級有機燕麥片及黑麥片,混合整顆不切碎的有機蔓越莓乾、葡萄乾及低溫烘焙的堅果,可加入豆漿、牛奶 (冷熱皆可)。也可加入沙拉、乳酪及冰淇淋,更加香脆美味。

堅果什錦麥片口感豐富香甜,不需額外蒸煮, 方便即食。燕麥有助吸走膽固醇,美國心臟協會建議每日食用以維持心臟健康。不添加人工香料、人工色素和防腐劑。 

 
成份:大燕麥片、燕麥片、黑麥片、葡萄乾、南瓜仁、腰果片、蔓越莓乾 
 
SKU: B24
參考圖: 
Price: $0